Opis + zdjęcie

Opis + zdjęcie

FunkcjaGS-911usb OBDII
Hobby Gen2
GS-911usb ProfesjonalnyGS-911blu Hobby GS-911blu
Profesjonalny
GS-911wifi HobbyGS-911wifi Profesjonalny
Polecamy do użytku osobistegoPolecamy serwisomPolecamy do użytku osobistegoPolecamy serwisomPolecamy do użytku osobistegoPolecamy serwisom
Brak urządzeń w magazynieBrak urządzeń w magazynieBrak urządzeń w magazynie
Cena1 699,00 PLN2 150,00 PLN1 190,00 PLN2 170,00 PLN2 150,00 PLN4 190,00 PLN
Port USB
++++++
Moduł Bluetooth (połączenie
z komórkami i komputerami)
-++
WiFi (połączenie z komórkami
i komputerami)
-++
Uaktualnianie
o nowe funkcjonalności
++++++
Upgrade do wersji Profesjonalnej
-++
Współpraca z oprogramowaniem
Aplikacja GS-911
na komputer
++++++
Aplikacja mobilna GS-911 Bluetooth (Android, Blackberry, Java)-++
Aplikacja mobilna GS-911wifi (Android, iOS)-++
Przeglądarka HTML5 (komputery i and komórki – w tym Mac i iOS)-++
Kompatybilność z motocyklami
Z ramą K1X (modele z okrągłą wtyczką diagnostyczną z K-line)+ (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin)+++++
Z ramą K024 (modele z okrągłą wtyczką diagnostyczną z K-line)+ (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin)+++++
Z ramą K001 (modele z okrągłą wtyczką z szyną CAN)+ (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin)++
Z ramą K001 OBDII (modele od 2017 EURO4)++ (opcjonalna przejściówka do OBDII)+ (opcjonalna przejściówka do OBDII)
Funkcjonalność w sytuacjach awaryjnych
- odczyt informacji z ECU (wszystkie kontrolki)+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
- odczyt/ reset kodów błędów (wszystkie kontrolki)+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
- wartości w czasie rzeczywistym (wszystkie kontrolki)+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
+
bez ograniczeń
Funkcjonalność serwisowa
- reset przypomnień o przeglądachOgraniczone do 10 VIN-ów+
bez ograniczeń
ograniczone do 10 VIN-ów+
bez ograniczeń
ograniczone do 10 VIN-ów+
bez ograniczeń
- pozostałe funkcje diagnostyczne (patrz Tabela Funkcji) ograniczone do 10 VIN-ów Bez możliwości aktualizacji do wersji Profesjonalnej+
bez ograniczeń
ograniczone do 10 VIN-ów+
bez ograniczeń
ograniczone do 10 VIN-ów+
bez ograniczeń